Koordinacija istraživačke politike sa zemljama Zapadnog Balkana

Other languages: sr sq en de sl sr pt es mk tr it

Projekat WBC INCO-NET doprinosi integraciji zemalja zapadnog Balkana (WBC) u Evropski istraživački prostor.

Ova inicijativa podržana je od strane Evropske Komisije unutar 7. Okvirnog programa za istraživanje i tehnološki razvoj.

Pitanje proširivanja Evropske Unije u pravcu zemalja zapadnog Balkana nalazi se gotovo stalno na dnevnoj političkoj agendi Evropske Unije. WBC INCO-NET asistirat će prilikom razvijanja odnosa između Evropske Unije i zemalja zapadnog Balkana u oblasti nauke i tehnologije (S&T). Kroz šest godina, koliko projekat traje (2008 - 2013) podržavat će se „Koordinacijska istraživačka platforma za zemlje zapadnog Balkana“, omogućavanjem interakcije između zemalja Zapadnog Balkana, zemalja članica EU-a, zemalja pridruženih „Okvirnom programu za istraživanje i tehnološki razvoj“ i Evropske Komisije. Ovo je strateško tijelo, dizajnirano da se bavi evropskim, multilateralnim i regionalnim pitanjima koja se tiču nauke i tehnologije u i sa zemljama zapadnog Balkana.

Glavni ciljevi WBC-INCO.NET-a su:

·  da podrži bi-regionalni dijalog o nauci i tehnologiji (S&T) uz pomoć „Koordinacijske istraživačke platforme za zemlje zapadnog Balkana“, koja je pokrenuta tokom austrijskog predsjedavanja Evropskom Unijom 2006. godine

·  da identificira istraživačke potencijale i prioritete tehnološkog razvoja radi prihvatanje istih u FP7 i druge evropske programme na transparentan i metodološki prihvatljiv način

·  da poboljša sudjelovanje istraživača iz regiona u evropskim projektima od zajedničkog interesa i koristi implementiranjem mjera izgradnje kapaciteta na strukturalnom i individualnom nivou praćeno radom mreže.

·  da analizira inovacijske potrebe i barijere za inovacije u WBC, radi razmjene informacija i najboljih primjena inovativnosti kako bi se pripremio plan rada za buduću WBC suradnju na području inovacije

·  uspostaviti bližu suradnju između istraživačkog rada i inovacija, u cilju ojačavanja intersektoralnog dijaloga i podržati obuku uticajne grupe

Ovi ciljevi biće postignuti u uskoj interakciji sa „Koordinacijskom istraživačkom platformom za zemlje zapadnog Balkana“. Članice Platforme su zemlje članice EU-a, zemlje kandidati i potencijalni kandidati, zemlje pridružene „Okvirnom programu za istraživanje i tehnološki razvoj“ (FP7) i Evropska Komisija. Članice Platforme susreću se dva puta godišnje, a domaćin susreta u pravilu je predsjedavajući Evropske Unije ili neka od zemalja zapadnog Balkana.

WBC-INCO.NET logistički podržava ove sastanke i sarađuje pri efikasnoj raspodjeli tržišta.

Kroz projekat će se implementirati aktivnosti kao što su:

  • definiranje tematskih regionalnih naučnih i tehnoloških prioriteta,
  • analiza mogućnosti za pristup infrastrukturi, analiza prepreka za suradnju i analiza struktura suradnje,
  • analiza potreba inovativne politike i podrške inovaciji, kao i identifikacija mjera politike za poboljšanje okvirnih uslova za inovaciju
  • organizacija obuke, radionica i naučnih grupa (na primjer: innovation stakeholders) kao dodatka posredničkim događajima i sesijama podizanja svijesti,
  • organizacija inovacijskog dijaloga  i uspostavljanje WBC inovacijske grupe eksperata
  • podrška Sistemu Nacionalnih kontakt tačaka za Okvirne programe EU-a i istraživačkim informacionim sistemima,
  • objavljivanje newsletter-a, žurnala i informacija na web-portalu www.wbc-inco.net

Kako Vi možete doprinijeti ovom projektu?

Putem svog portala, newsletter-a i izvještaja WBC-INCO.NET želi da uspostavi platformu za razmjenu informacija o naučno-tehnološkom pravcu kooperacije sa zemljama zapadnog Balkana. Rado ćemo objaviti najave o događanjima koja organizirate u vezi sa ovom temom, profil Vaše organizacije, novosti i aktuelnosti iz Vašeg projekta, te informacije i dokumente koji se tiču mogućnosti financiranja, suradnje, dodjele stipendija, nagrada itd. Zainteresirani smo za Vaše sugestije u vezi sa poboljšanjem naučnih i tehnoloških sistema u regionu; željeli bismo da saznamo o dobrim primjerima iz Vaše prakse i šta bi Vam bilo potrebno u cilju poboljšanja Vaših veza sa istraživačkim zajednicama u drugim regionima.

Pristup našoj web-platformi je besplatan i otvoren za sve koji su zainteresirani za naše aktivnosti. Uz pomoć Vašeg korisničkog imena i lozinke moći ćete pristupiti bazama podataka i komentirati sve objavljene sadržaje.

Prijavite se za otvaranje korisničkog računa.

Svi su pozvani da koriste našu web-platformu dostavljanjem relevantnih informacija na primjer putem sljedeće email-adrese office@wbc-inco.net.

  

29 partnera su članovi konzorcija projekta:

Među njima su ministarstva za nauku i tehnologiju, agencije i analitički partneri: više informacija o timu koji radi na projektu možete pronaći [ovdje].

Kordinator:

ZSI – Austrija
Centar za socijalne inovacije

Partneri iz WBC-a:

MOES – Albanija
Ministarstvo za nauku i obrazovanje

METE – Albanija
Ministarstvo ekonomije, trgovine i energije

AKTI – Albanija
Agencija za istraživanje, tehnologije i inovacije

MCA – Bosna i Hercegovina
Ministarstvo civilnih poslova

SUS BiH – Bosna and Hercegovina
Fondacija za visoko obrazovanje – Svjetski univerzitetski servis Bosne i Hercegovine

MZOS – Hrvatska
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Ivo Pilar – Hrvatska
Institut  društvenih znanosti “Ivo Pilar”

MON-MK – FYR Makedonija
Ministarstvo za nauku i obrazovanje

MOE-MK – FYR Makedonija
Ministarstvo ekonomije

MPIN – Crna Gora
Ministarstvo prosvjete i nauke

DDSME – Crna Gora
Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća

MPN – Srbija
Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja

MPI – Srbija
Institut “Mihajlo Pupin”

KEC – Kosovo/UNMIK (UNSCR 1244)
Obrazovni centar Kosovo

Partneri iz EU i pridruženih zemalja:

BMWF – Austrija
Savezno ministarstvo za nauku i istraživanje

FFG – Austrija
Austrijska istraživačka promotivna agencija

JRC-IPTS – Belgija
Udruženi istraživački centar

SBRA – Belgija
Slovenačka poslovna I istraživačka asocijacija

TuR&Bo-PPP – Belgija
Turska istraživačka i poslovna organizacija javnog i privatnog partnerstva

MES-CRA – Bugarska
Ministarstvo obrazovanja i nauke

BMBF – Njemačka
Federalno ministarstvo obrazovanja i istraživanja

PT-DLR – Njemačka
Internacionalni ured Saveznog ministarstva za obrazovanje i istraživanje pri njemačkom Aerospace-centru

GSRT – Grčka
Generalni sekretarijat za istraživanje i tehnologiju

SEERC – Grčka
Istraživački centar jugoistočne Evrope

APRE – Italija
Agencija za promociju evropskog istraživanja

UNU-MERIT – Holandija
Univerzitet Ujedinjenih Nacija MERIT, Mastrihški trening-centar za ekonomsko i društveno istraživanje inovacija i tehnologije, Univerzitet u Mastrihu

MHEST – Slovenija
Ministarstvo za visoko obrazovanje, znanost i tehnologiju

TUBITAK – Turska
Vijeće za naučno i tehnološko istraživanje

 

Kontakt:

Weatern Balkan Countries INCO-NET
c/o Centre for Social Innovation (ZSI)
Linke Wienzeile 24
1150 Vienna
Austria
office@wbc-inco.net

 

Koordinatorica projekta:
Ms. Elke Dall
Centre for Social Innovation
tel: +43-1-4950442-62

Fax: +43-1-4950442-40
e-mail: coordinator@zsi.at
Website: http://www.wbc-inco.net

 

WBC-INCO NET je projekat koji je sufinansiran od strane Evropske zajednice iz sredstava programskih kapaciteta za međunarodnu saradnju unutar 7. Okvirnog programa za istraživanje i tehnološki razvoj (2007-2013) (Broj ugovora: 212029).