Usklajevanje znanstvenih politik z državami Zahodnega Balkana

Other languages: sr sq bs de en sr pt es mk tr it

WBC.INCO-NET spodbuja integracijo držav Zahodnega Balkana v Evropski raziskovalni prostor. Pobudo podpira Evropska komisija v okviru 7. okvirnega programa za raziskovanje in tehnološki razvoj.

Širitev unije v smeri t.i. Zahodnega Balkana je ena izmed prednostnih nalog Evropske Unije. Projekt INCO-NET za Zahodni Balkan bo prispeval k razvoju sodelovanja med Evropsko Unijo in državami Zahodnega Balkana na področju znanosti in tehnologije. Projekt bo trajal od 2008 do 2011 in med drugim pomeni podporo Usmerjevalni platformi za raziskave v državah Zahodnega Balkana(Steering Platform on Research for Western Balkans) v prizadevanjih za lažjo interakcijo med državami Zahodnega Balkana, članicami EU in državami pridruženimi v okvirne programe za raziskave in tehnološki razvoj. Gre za strateško telo, ki se ukvarja z evropskimi, multilateralnimi in regionalnimi vprašanji na področju znanosti in tehnoloških politik v povezavi z državami Zahodnega Balkana.

Glavni cilji WBC.INCO-NET so:

 • Podpora dvostranskega regionalnega dialoga na področju znanosti in tehnologije (S&T) s pomočjo Usmerjevalne platforme za raziskovanje v državah Zahodnega Balkana(Steering Platform on Research for the Western Balkan Countries), ki je bila vzpostavljena med avstrijskim predsedovanjem EU leta 2006.

 • Določanje RTD potenciala in prioritet za vključitev v 7. OP in ostale evropske programe na transparenten in metodološko primeren način

 • Spodbujanje sodelovanja raziskovalcev iz regije v skupnih evropskih projektih z implementacijo ukrepov za krepitev zmogljivosti tako na strukturni kot individualni ravni in s pomočjo spremljajočih mreženjskih aktivnosti

 • Proučiti in analizirati inovacijsko področje ter ovire, ki nastajajo na tem področju. Izmenjati informacije o primerih dobrih praks s področja inovacijske politike in oblikovati akcijski načrt na inovacijskem področju

 • Vzopostaviti sodelovanje med področjem raziskovanja in inoviranja, utrditi medsektorski dialog in izobraževanje interesnih skupin z inovacijskega področja.

   

Ti cilji bodo doseženi v tesnem sodelovanju z Usmerjevalno platformo za raziskave v državah Zahodnega Balkana(Steering Platform on Research for the Western Balkan Countries). Člani platforme so članice EU, države kandidatke za članstvo v EU in potencialne kandidatke, države pridružene v 7. OP in Evropska komisija. Platforma se srečuje dvakrat letno in ponavadi jo gosti država predsedujoča Evropski Uniji ali pa katera izmed držav Zahodnega Balkana.

WBC- INCO. NET podpira srečanja logistično in sodeluje pri delitvi dela.

V okviru projekta bodo izvedene naslednje aktivnosti:

 • Definiranje tematskih, regionalnih S&T prioritet

 • Analiza možnosti za dostop do infrastrukture, analiza ovir za sodelovanju in analiza vzorcev sodelovanja

 • Analiza potreb na področju inovacijske politike in podpore in identifikacija ukrepov za izboljšanje področja inovacij.

 • Organizacija usposabljanj in učnih skupin (na primer na teme:management raziskovanja, finančne presoje, S&T indikatorjev) ter poslovnih dogodkov in zasedanj za dvig ozaveščenosti.

 • Organizacija inovacijskih forumov in povezovanje nacionalnih ekspertov s področja inovacij.

 • Podpora Nacionalnim stičnim točkam in Raziskovalnim informacijskim sistemom

 • Objavljanje tekočih elektronskih novic, revije in vzdrževanje internetnega informacijskega portala www.wbc-inco.net.

 

Kako lahko prispevate?

Preko sodelovanja pri portalu, internetnih novicah in poročilih želi WBC-INCO.NET vzpostaviti izmenjavo informacij o S&T politikah na področju sodelovanja z državami Zahodnega Balkana. Odprti smo za objavo obvestil o vaših dogodkih na temo, za objavi profila vaše organizacije in novic o projektih, kot tudi za razširjanje relevantnih novic in dokumentov o možnostih financiranja, možnostih sodelovanja, štipendijah, nagradah, itd. Zanimajo nas vaši predlogi glede možnih izboljšav na področju S&T sistemov v regiji: rada bi se poudučili o dobrih praksah in vaših potrebah glede izboljšanja povezav z raziskovalnimi skupnostmi v drugih regijah. Pristop k naši platformi je brezplačen in odprt za vse, ki jih zanimajo naše aktivnosti. S svojim uporabniškim imenom in geslom lahko dostopate do baze podatkov in objavljate komentarje k temam, ki so na voljo.

Za račun se prijavite.

Vsi ste vabljeni k uporabi naše platforme z zagotavljanjem informacij, tudi preko elektronske pošte: office@wbc-inco.net

 

V konzorciju je zastopanih 29 partnerjev.

Med njimi so ministrstva iz področja znanosti in tehnologije, agancije in ostali partnerji: več informacij o ekipi je na voljo [tukaj].

ZSI – Avstrija
Center za družboslovne inovacije

MOES – Albanija
Ministrstvo za izobraževanje in znanost

METE - Albanija
Ministrstvo za gospodarstvo, trgovino in energijo

AKTI - Albanija
Agencija za raziskave, tehnologijo in inovacije

MCA – Bosna in Hercegovina
Ministrstvo za civilne zadeve

SUS BiH - Bosna in Hercegovina
Fundacija za visoko izobraževanje, servis svetovne univerza BiH

MZOS – Hrvaška
Ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport

Inštitut Ivo Pilar - Hrvaška
Inštitut za družbene vede Ivo Pilar

MON-MK – Makedonija
Ministrstvo za izobraževanje in znanost

MPIN – Črna gora
Ministrstvo za izobraževanje in znanost

DDSME - Črna Gora
Direktorat za razvoj malih in srednje velikih podjetij

MPN - Srbija
Ministrstvo za šolstvo in znanost

MPI – Srbija
Inštitut Mihajlo Pupin

KEC – Kosovo/Unmik
Kosovski izobraževalni center

EU PARTNERJI IN PRIDRUŽENE ČLANICE:

BMWF – Avstrija
Zvezno ministrstvo za znanost in raziskave

FFG – Avstrija
Avstrijska agencija za promocijo raziskav

EC-DG JRC – Belgija
Skupni raziskovalni center EU – IPTS , Inštitut za tehnološke študije, Sevilla, Španija in Odnosi s strankami in interesnimi skupinami, Bruselj

SBRA – Belgija
Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje

TuR&Bo-PPP – Belgija
Turška raziskovalna in poslovna organizacija – javno-zasebno partnerstvo

MES-CRA - Bolgarija
Ministrstvo za izobraževanje, mladino in znanost

BMBF – Nemčija
Zvezno ministrstvo za znanost in raziskave

PT-DLR – Nemčija
Mednarodna pisarna Zveznega ministrstva za izobraževanje in raziskave pri
Nemški vesoljski agenciji

GSRT – Grčija
Generalni sekretariat za raziskave in tehnologijo, Ministrstvo za razvoj

SEERC – Grčija
Jugo-vzhodni evropski raziskovalni center

APRE- Italija
Agencija za promocijo evropskih raziskav

UNU-MERIT, Nizozemska
Univerza Združenih narodov MERIT, Maastrichtski ekonomski in socialni
raziskovalni center, center za usposabljanje na področju inovacij in tehnologije,
Univerza v Maastrichtu

MVZT – Slovenija
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

TUBITAK – Turčija
Znanstveni in tehnološki raziskovalni svet


Kontakt:

Western Balkan Countries INCO-NET

c/o Centre for Social Innovation (ZSI)

Linke Wienzeile 246

1150 Vienna

Austria

office@wbc-inco.net

 

 

Koordinator projekta:

Elke Dall

tel.: +43-1-4950442-62

fax: +43-1-4950442-40

e-mail: coofdinator@zsi.at

Spletna stran: http://www.wbc-inco.net

 

WBC-INCO.NET je projekt sofinanciran s strani programa Evropske skupnosti v okviru Sedmega okvirnega program Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj-programa Zmogljivosti(2007-2013) (Številka pogodbe: 212029).