Координација истраживачких политика са земљама Западног Балкана

Other languages: en sq bs de sl el pt es mk tr it

WBC-INCO.NET (Заједнички пројекат умрежавања научн о-истраживачких институција земаља Западног Балкана и Европске Уније)

Координација истраживачких политика са земљама Западног Балкана

Пројекат WBC-INCO.NET све више интегрише земље Западног Балкана у Европски истраживачки простор (ERA).
Ова иницијатива је подржана је од стране Европске Комисије у оквиру Програма за истраживање и технолошки развој (FP7).

Питање проширења ЕУ на такозване земље Западног Балкана представља један од политичких приоритета Европске Уније. WBC- INCO.NET ће помагати у развијању односа између ЕУ и земаља Западног Балкана у области науке и технологије (S&T). Овај пројекат ће трајати од 2008. до 2011. и биће логистичка подршка Управљачкој Платформи о истраживању за земље Западног Балкана кроз интеракцију земаља Западног Балкана, земаља чланица Европске Уније, земаља које учествују у Седмом овирном програму у области истраживачко-технолошког развоја као и Европске Комисије. То је стратешко тело креирано да се бави мултилатералним и регионалним питањима из области науке и технологије у или са земљама Западног Балкана.

Најважнији циљеви WBC-INCO.NET су:

  • подршка би- регионалном дијалогу о науци и технологији (S&T) користећи и садејствујући са Управљачком платформом о истраживању за земље Западног Балкана која је сачињена 2006. за време председавања Аустрије Европском Унијом

  • идентификовање потенцијала и приоритета истраживачко-технолошког развоја који ће бити предмет рада FP7 и других европских програма, на транспарентан и методолошки исправан начин

  • повећати учешће истраживача из региона у европским пројектима од заједничког интереса и користи, спроводећи мере за грађење капацитета на структурном и индивидуалном нивоу и пратећи умрежавајуће активности.

 Ови циљеви ће бити постигнути у уској сарадњи са Управљачком платформом о истраживањи за земље Западног Балкана. Чланови ове платформе су земље чланице ЕУ, земље кандидати за чланство у ЕУ и земље потенцијални кандидати, затим земље које учествују у FP7 и Европска Комисија. Чланови се састају два пута годишње и обично је домаћин она земља која председава Европском Унијом или нека земља Западног Балкана.

WBC-INCO.NET пружа логистичку подршку овим земљама и дејствује на ефикасној подели рада.

  

Овај пројекат ће спровести следеће активности:

  • дефинисање тематских регионалних научно-технолошких приоритета,
  • анализа могућности за коришћење инфраструктуре, анализа препрека за сарадњу и образаца за сарадњу
  • организовање радионица и група за обуку (на пример о истраживачком менаџменту, финансијској ревизији и научно-технолошким показатељима), као и активности посредовања и активности подизања свести
  • подршка националним особама за контакт и системима истраживачког информисања
  • објављивање редовних билтена, часописа и информација на веб порталу www.wbc-inco.net

 

КАКО ДАТИ СВОЈ ДОПРИНОС?
 

WBC-INCO.NET жели да кроз свој веб-портал, билтене и извештаје, установи платформу за размену информација о сарадњи у области научно-технолошке политике са земљама Западног Балкана. Ми смо спремни да објавимо оно што ви имате да кажете на ову тему, ваш организациони профил и пројектне новости, као и да објављујемо одговарајуће вести и документа о могућностима за финансирање, сарадњу, стипендирање, награде, итд. Заинтересовани смо за ваше сугестије на тему како побољшати научно-технолошке системе у региону ;желели бисмо да нас обавестите о својим искуствима и о томе шта вам је потребно да бисте ојачали своје везе са истраживачким заједницама у другим регионима. Приступ нашој платформи је бесплатан и слободан за све оне који су заинтересовани за наше активности. Са својим корисничким именом и лозинком моћи ћете да приступите базама података и објавите коментаре на све доступне чланке.

Сви су добродошли да користе нашу платформу обезбеђујући информације, на пример на електронску адресу office@wbc-inco.net

  

29 партнера учествују у овом конзорцијуму:

Coordinator:

Centre for Social Innovation
ZSI – Austria

Partners from the WBC:

Ministry of Education and Science
MOES – Albania

Ministry of Economy, Trade and Energy
METE – Albania

Agency for Research, Technology and Innovation
AKTI – Albania

Ministry of Civil Affairs
MCA – Bosnia and Herzegovina

Foundation for Higher Education World University Service Bosnia and Herzegovina
SUS BiH – Bosnia and Herzegovina

Ministry of Science, Education and Sports
MZOS – Croatia

Ivo Pilar Institute of Social Sciences
Ivo Pilar – Croatia

Ministry of Education and Science
MON -MK – FYRo Macedonia

Ministry of Economy
MOE -MK – FYRo Macedonia

Ministry of Science
MoS-ME – Montenegro

Directorate for Development of Small and Medium-Sized Enterprises
DDSME − Montenegro

Ministry of Education and Science
MPN – Serbia

Mihajlo Pupin Institute
MPI – Serbia

Kosova Education Center
KEC – Kosovo (under UNSCR 1244)

Partners from the EU and Associated Countries:

Federal Ministry of Science and Research
BMWF – Austria

Austrian Research Promotion Agency
FFG – Austria

Joint Research Centre
JRC-IPTS – Belgium

Slovenian Business and Research Association
SBRA – Belgium

Turkish Research & Business Organisations Public & Private Partnership
TuR&Bo-PPP – Belgium

Ministry of Education, Youth and Science
MES-CRA – Bulgaria

Federal Ministry of Education and Research
BMBF – Germany

Project Management Agency/International Bureau of the Federal Ministry of Education and Research at the German Aerospace Centre
PT-DLR – Germany

General Secretariat for Research and Technology
GSRT – Greece

South-East European Research Centre
SEERC – Greece

Agency for the Promotion of European Research
APRE – Italy

United Nations University MERIT, Maastricht Economic and Social Research and Training Centre on Innovation and Technology, University of Maastricht
UNU -MERIT – Netherlands

Ministry for Higher Education, Science and Technology
MHEST – Slovenia

The Scientific and Technological Research Council of Turkey
TÜBITAK – Turkey

 

 

Contact details:

Western Balkan Countries INCO-NET

c/o Centre for Social Innovation (ZSI)

Linke Wienzeile 246

1150 Wien

Austria

office@wbc-inco.net

 

 

Project Coordinator:

Ms. Elke Dall

tel.: +43-1-4950442-62

fax: +43-1-4950442-40

e-mail: dall@zsi.at

Website: http://www.wbc-inco.net